Ogłoszenia

INWESTYCA 1

GOSPODARSTWO RYBACKIE STAWY ( ZAMAWIAJĄCY ) POSZUKUJE WYKONAWCÓW DO REALIZACJI

NASTĘPUJĄCYCH INWESTYCJI:
Operacja: Wspierania akwakultury zrównoważonej środowiskowo, zasobooszczędnej, innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej na wiedzy , mającej na celu ochronę i odbudowę wodnej różnorodności biologicznej oraz wspieranie ekosystemów związanych z akwakulturą i promowanie
zasobooszczędnej akwakultury, poprzez modernizację istniejącego obiektu chowu i hodowli ryb za pomocą zakupu, montażu i uruchomienia instalacji fotowoltaicznej.
Wartość operacji: 336 655,92 PLN
Wkład Unii Europejskiej: 136 852,00 PLN
Efektami operacji są min. :
– poprawa jakości infrastruktury Gospodarstwa
– dywersyfikacja w obszarze dostaw energii
– zwiększenie poziomu bezpieczeństwa hodowli
DOKUMENTY DLA WYKONAWCÓW: DOKUMENT 1 / DOKUMENT 2 / DOKUMENT 3

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE ZLECEŃ DOSTĘPNE SĄ POD NR TEL :+48 600 425 106
MOŻNA RÓWNIEŻ KONTAKTOWAĆ SIĘ DROGĄ MAILOWĄ stawy2a@gmail.com LUB
suchon67@gmail.com
Postępowanie może zostać unieważnione w przypadku złożenia co najmniej dwóch ofert zgodnych z zapytaniem ofertowym Zamawiającego.

Ogłoszenie 15.01.2021 INWESTYCJA 2 

Gospodarstwo Rybackie Stawy ( jako jednostka zamawiająca ) poszukuje wykonawcy / wykonawców
zdolnych do realizacji następującej inwestycji:
Operacja: Stworzenie punktu przetwórstwa celem podniesienia wartości produktów wraz z
utworzeniem nowego miejsca pracy współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej, mającej
na celu stworzenie nowych miejsc pracy w Gospodarstwie Rybackim Stawy, poprzez inwestowanie
w sektor rybacki
Wartość operacji: 369 556,03
Wkład Unii Europejskiej: 150 000,00 PLN
W wyniku operacji przewiduje się:
– wprowadzenie nowych produktów i usług
– wprowadzenie ulepszeń w zakresie procesów zachodzących w przedsiębiorstwie
– stworzenie nowych miejsc pracy
Efektami operacji są min. :
– powstanie budynku przetwórni ryb
– stworzenie nowych miejsc pracy
– poprawa jakości infrastruktury Gospodarstwa
Miejsce realizacji operacji: woj. świętokrzyskie, powiat jędrzejowski, gmina Imielno, Stawy 2A (
tereny Gospodarstwa Rybackiego Stawy )
Inwestycja polega na : wykonaniu robót budowlanych ( wraz z dostarczeniem niezbędnych do
realizacji materiałów budowlanych ) związanych z wybudowaniem budynku przetwórni ryb,
zgodnie z poniższym opisem:
– wykonanie robót ziemnych, w tym wykopy i zasypy
– wykonanie fundamentów wraz z izolacją
– wybudowanie ścian parteru, posadzki, stropu, elewacji budynku, uzupełnienie stolarki okiennej i
drzwiowej

– wykonanie konstrukcji dachu, pokrycia dachu i jego odwodnienia
Precyzyjny zakres prac, niezbędna do ich wykonania ilość materiałów i nakładów pracy określona
jest w kosztorysie inwestorskim z dnia 29-04-2019 r. udostępnionym na stronie internetowej
Zamawiającego.
Zamawiający umożliwia również dostęp do dokumentacji architektonicznej w formie
elektronicznej tj. przesłanie zeskanowanej dokumentacji na adres mailowy potencjalnego oferenta

DOKUMENTY DLA WYKONAWCÓW: DOKUMENT 1

Czas realizacji operacji: i i II kwartał 2021-03-30
Termin składania ofert: w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zapytania ofertowego

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE ZLECEŃ DOSTĘPNE SĄ POD NR TEL :+48 600 425 106
MOŻNA RÓWNIEŻ KONTAKTOWAĆ SIĘ DROGĄ MAILOWĄ stawy2a@gmail.com LUB
suchon67@gmail.com
Postępowanie może zostać unieważnione w przypadku złożenia co najmniej dwóch ofert zgodnych z zapytaniem ofertowym Zamawiającego.

Ogłoszenie 10.12.2021 INWESTYCJA 3

GOSPODARSTWO RYBACKIE STAWY ( ZAMAWIAJĄCY ) POSZUKUJE WYKONAWCÓW DO REALIZACJI
NASTĘPUJĄCEJ INWESTYCJI:
Operacja: Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność objętej Priorytetem 4
Zwiększanie zatrudnienia i spójności terytorialnej, w ramach celu podnoszenie wartości produktów,
tworzenie miejsc pracy, zachęcanie młodych ludzi i propagowanie innowacj na każdym etapie
łańcucha dostaw w sektorze rybołówstwa i akwakultury.
Wartość operacji: 165 950,00 PLN
Wkład Unii Europejskiej: 67 459,00PLN
Efektami operacji są min. :

 • stworzenie / wyposażenie punktu przetwórstwa
 • stworzenie nowego miejsca pracy
  Zakup następujących maszyn i urządzeń:
  I.
  Komora wędzarnicza do ciepłego i zimnego wędzenia ryb typ ogólny KWGZ-1-E-CH wraz z
  niezbędnym osprzętem tj.
   Wózek wędzarniczy typ H (na druty i na siatki )
   Montaż , uruchomienie, przeszkoleni obsługi
   Siatki wędzarnicze ze stali nierdzewnej i druty wędzarnicze

II.
Piec konwekcyjno-parowy elektryczny Convotherm 4 maxx pro easyDial 10.10 EB wersja z boilerem
ACS+ (Advanced Closed System +) tryby pracy:
  – Para (30-130 °C) z gwarantowanym nasyceniem pary
  – Tryb konwekcyjno-parowy (30-250 °C) z automatycznym dostosowaniem wilgoci
  – Gorące powietrze (30-250 °C) ze zoptymalizowanym przenoszeniem ciepła
HygienicCare – bezpieczeństwo poprzez zastosowanie powierzchni antybakteryjnych:

  – Panel obsługi easyDial
  – Uchwyt drzwiowy i samozwijalna myjka ręczna
easyDial – interfejs obsługi:
  – Centralna jednostka sterowania Convotherm-Dial (C-Dial)
  – Wyświetlacz cyfrowy
  – Funkcja regenerowania – regenerowanie produktów na najwyższym poziomie
  – 99 profili przyrządzania, w każdym przypadku złożonych nawet z 9 etapów
Wielopunktowy czujnik do mierzenia temperatury rdzenia
Uchwyt drzwiowy z zamknięciem bezpieczeństwa i funkcją
zatrzaskiwania
Zapis danych HACCP i wartości pasteryzacji
Funkcja wstępnego nagrzewania i Cool down

W pełni automatyczny system czyszczenia ConvoClean – opcjonalnie z możliwością indywidualnego
dozowania
Drzwi chowane – więcej miejsca i bezpieczeństwa pracy
Interfejs ethernetowy (LAN)
Dostępne różne napięcia
Czujnik Sous Vide, możliwość wetknięcia z zewnątrz
Czujnik do mierzenia temperatury rdzenia, możliwość wetknięcia z zewnątrz
 
Zamawiający umożliwia również przesłanie zeskanowanej dokumentacji na adres mailowy
potencjalnego oferenta.
Czas realizacji operacji: IV kwartał 2021/ I kwartał 2022
Termin składania ofert: w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zapytania ofertowego
Możliwe jest kontaktowanie się poprzez pocztę elektroniczną ( adres mail zamawiającego:
suchon67@gmail.com ).
Postępowanie może zostać unieważnione w przypadku nie złożenia co najmniej dwóch ofert
zgodnych z zapytaniem ofertowym Zamawiającego.
Kryteria wyboru oferenta:
Cena brutto. Wagę kryterium określa się na 80 %

 1. Termin realizacji 20 %.

Oferent nie może być osobowo lub kapitałowo powiązany z Zamawiającym ( podpisanie
oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym jest
nieodłącznym składnikiem niniejszego postępowania ).

Jeżeli oferta: nie odpowiada treści ogłoszenia lub wpłynie po terminie składania ofert, lub
zostanie złożona przez podmiot powiązany kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym lub
zostanie złożona przez podmiot nie spełniający warunków uczestnictwa w postępowaniu
zostanie ona odrzucona.


GOSPODARSTWO RYBACKIE STAWY ( ZAMAWIAJĄCY ) POSZUKUJE WYKONAWCÓW DO REALIZACJI
NASTĘPUJĄCEJ INWESTYCJI:
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia w ramach zadania pn. „WSPIERANIE AKWAKULTURY
ZRÓWNOWAŻONEJ ŚRODOWISKOWO, ZASOBOOSZCZĘDNEJ, INNOWACYJNEJ, KONKURENCYJNEJ I
OPARTEJ NA WIEDZYZAWARTEJ W PROGRAMIE OPERACYJNYM RYBACTWO I MORZE ”,
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i
Morze 2014-2020.
Wartość operacji: 176 696,75PLN
Wkład Unii Europejskiej: 88348,37
Inwestycja polega na zakupie

 1. CIĄGNIK ROLNICZEGO o mocy 54-66 KM,
 • STAN TEHNICZNY: NOWY
 • PREFEROWANE WYPOSAŻENIE: UMOŻLIWJACE WYKONYWANIE WSZELKICH PRAC POLOWYCH I
  MAJĄCEGO ZDOLNOŚĆ DO WSPÓŁPRACY I MONTAZU ŁADOWACZA CZOŁOWEGO
 1. ŁADOWACZA CZOŁOWEGO HYDRAULICZNEGO
 • STAN TACHNICZNY: NOWY
 • UDŹWIG: 1 000 – 1 500 kg
 • PREFEROWANE WYPOSAŻENIE: JOYSTKICK, WIDŁY DO PALET, SZUFLA UNIWERSALNA ( DO 1,9 m )

Termin składania ofert: w ciągu 7 dni od dnia otrzymania zapytania ofertowego

Możliwe jest kontaktowanie się poprzez pocztę elektroniczną ( adres mail zamawiającego:
suchon67@gmail.com ).
Postępowanie może zostać unieważnione w przypadku nie złożenia co najmniej dwóch ofert
zgodnych z zapytaniem ofertowym Zamawiającego.
Kryteria wyboru oferenta:
Cena brutto obejmująca . Wagę kryterium określa się na 100 %
Oferent nie może być osobowo lub kapitałowo powiązany z Zamawiającym ( podpisanie
oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym jest
nieodłącznym składnikiem niniejszego postępowania ).
Jeżeli oferta: nie odpowiada treści ogłoszenia lub wpłynie po terminie składania ofert, lub
zostanie złożona przez podmiot powiązany kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym lub
zostanie złożona przez podmiot nie spełniający warunków uczestnictwa w postępowaniu
zostanie ona odrzucona.

INWESTYCJA 2

GOSPODARSTWO RYBACKIE STAWY ( ZAMAWIAJĄCY ) POSZUKUJE WYKONAWCÓW DO REALIZACJI
NASTĘPUJĄCEJ INWESTYCJI:
Operacja: Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność objętej Priorytetem 4
Zwiększanie zatrudnienia i spójności terytorialnej, w ramach celu podnoszenie wartości produktów,
tworzenie miejsc pracy, zachęcanie młodych ludzi i propagowanie innowacji na każdym etapie
łańcucha dostaw w sektorze rybołówstwa i akwakultury.
Wartość operacji: 179 174,24 PLN
Wkład Unii Europejskiej: 72 541,00 PLN
Efektami operacji są min. :

 • stworzenie / wyposażenie punktu przetwórstwa
 • stworzenie nowego miejsca pracy
  Zakup następujących maszyn i urządzeń:
 1. ZAKUPIE SAMOCHODU DOSTAWCZEGO Z FUNKCJĄ IZOTERMY I CHŁODZENIA
 • STAN TEHNICZNY: NOWY
 • DOPUSZCZALNA MASA CAŁKOWITE: DO 3,5 TONY
 • ZABUDOWA: IZOTERMA, przestrzeń przeznaczona do transportu towarów, w której ściany, sufit i
  drzwi są izolowane termiczne, nadwozie jest szczelne, przeznaczona do transportu produktów
  spożywczych szybko psujących się
 • WYPOSARZENIE AGREGAT CHŁODZĄCY , Możliwość schłodzenia do 0 stopni Celcjusza. Stała kontrola
  temperatury w oparciu o elektroniczny sterownik z wyświetlaczem LED. Parownik osłonięty obudową
  z laminatu białego, Skraplacz zamontowany na dachu pojazdu (wysokość pojazdu MOŻE SIĘ
  ZWIĘKSZYĆ MAX O ok. 290 mm).
 • PREFEROWANE WYPOSARZENIE DODQATKOWE:

Pilot zdalnego sterowania centralnym zamkiem
Klimatyzacja
Rok modelowy 2023
System monitorowania ciśnienia powietrza w oponach
Drzwi tylne dwuskrzydłowe pełne
Drzwi boczne przesuwne po stronie pasażera 7ET – Przegroda pełna stała
CARGO – Ławka dwumiejscowa pasażera ze stolikiem do 8GB Przegroda pełna stała z oknem
Wykładzina z tworzywa na podłodze w przestrzeni ładunkowej TBB Koło zapasowe

 • Objętośc przedziału ładunkowego (m) bez/z Magic Cargo 3,3 / 3,8
  Liczba siedzeń: 2 / 3

Zamawiający umożliwia również przesłanie zeskanowanej dokumentacji na adres mailowy
potencjalnego oferenta.
Czas realizacji operacji: IV kwartał 2023 r.
Termin składania ofert: w ciągu 10 roboczych dni od dnia otrzymania zapytania ofertowego
Możliwe jest kontaktowanie się poprzez pocztę elektroniczną ( adres mail zamawiającego:
suchon67@gmail.com ).
Postępowanie może zostać unieważnione w przypadku nie złożenia co najmniej dwóch ofert
zgodnych z zapytaniem ofertowym Zamawiającego.
Kryteria wyboru oferenta:
Cena brutto. Wagę kryterium określa się na 100 %

Oferent nie może być osobowo lub kapitałowo powiązany z Zamawiającym ( podpisanie
oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym jest nieodłącznym
składnikiem niniejszego postępowania ).
Jeżeli oferta: nie odpowiada treści ogłoszenia lub wpłynie po terminie składania ofert, lub zostanie
złożona przez podmiot powiązany kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym lub zostanie złożona
przez podmiot nie spełniający warunków uczestnictwa w postępowaniu zostanie ona odrzucona.

Shopping Cart
Scroll to Top